Znajomość języków obcych to bardzo ważna umiejętność, która otwiera nas na wiele różnych możliwości. Nie tylko pozwala na zagraniczne podróże i swobodną komunikację z tamtejszą ludnością, ale też jest dużym atutem przy ubieganiu się o pracę.

Czym jest egzamin HSK?

HSK to skrót z języka chińskiego, który po rozwinięciu brzmi Hanyu Shuiping Kaoshi. Egzamin HSK to ustandaryzowany, państwowy test, którego celem jest sprawdzenie poziomu znajomości języka chińskiego u obcokrajowców. Przygotowywany jest on przez Centrum HSK Pekińskiego Uniwersytetu Kultury i Języka. Po przystąpieniu do takiego egzaminu i jego zdaniu, otrzymuje się certyfikat potwierdzający znajomość języka na określonym poziomie. Dokument ten jest uznawany nie tylko przez instytucje, uczelnie wyższe i firmy w Chinach, ale także na całym świecie. Aby móc ubiegać się o wyjazd na stypendium do Chińskiej Republiki Ludowej, jak również rozpocząć tam naukę na uczelni konieczne jest posiadanie certyfikatu o znajomości języka chińskiego na poziomie co najmniej HSK 4. Przy czym zapisując się na egzamin HSK należy pamiętać o tym, że otrzymany certyfikat jest uznawany wyłącznie przez dwa lata. Później traci on swoją ważność.

Egzamin z języka chińskiego i jego poziomy

Egzamin z języka chińskiego posiada sześć poziomów. Na poziomach od HSK 1 do HSK 4, odpowiadających kolejno znajomości języka na poziomie A1, A2, B1 i B2 egzamin składa z trzech następujących części: egzaminu ustnego, rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstu. Na poziomie B1 i B2 wymagane jest też napisanie wypracowania. Z kolei egzamin HSK 5 – C1 i HSK 6 – C2 kierowany jest już do osób, które język chiński mają opanowany w stopniu zaawansowanym i potrafią się nim biegłe posługiwać, a czytanie chińskich książek czy oglądanie chińskiej telewizji nie stanowi problemu ze zrozumieniem treści. Podczas tych egzaminów sprawdzane jest rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu, a także umiejętność tworzenia dłuższych wypracowań. Łączna ilość punktów do zdobycia na poziomie HSK 1 i HSK 2 wynosi 200 punktów, a pozytywny wynik osiąga się po zdobyciu co najmniej 120 punktów. Certyfikat z języka chińskiego na poziomach HSK 3 – HSK 6 otrzymują osoby, które uzyskały nie mniej niż 180 punktów na 300 możliwych. Ważną informacją jest to, że do egzaminu HSK mogą podejść wyłącznie osoby pełnoletnie.

Czym charakteryzuje się egzamin HSK w języku chińskim?
Oceń artykuł!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here