Pomimo stałego rozwoju technologii oraz systemów bezpieczeństwa ogień wciąż stanowi jedno z największych zagrożeń znanych człowiekowi. Ze względu na gwałtowną naturę żywiołu, obowiązujące przepisy są niezwykle rygorystyczne i dokładnie określają, jakie środki zapobiegawcze należy zastosować, aby zmniejszyć ryzyko wybuchu pożaru.

Czym jest ochrona przeciwpożarowa?

W świetle Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 869) termin ten określa realizację działań, które mają na celu ochronę życia, zdrowia, mienia oraz środowiska przed ogniem, klęską żywiołową lub innym zagrożeniem miejscowym. Zabezpieczenie terenu przed ogniem składa się trzech etapów: zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, zapewnienie sił i środków do zwalczania ognia, a także prowadzenie działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej (straż pożarna lub inne jednostki ratownicze).

Sygnalizacja oraz ochrona pasywna i aktywna

Zwalczanie pożaru rozpoczyna się na długo, zanim w budynku pojawi się ogień. Odpowiednio przeszkolony personel, który wie, w jaki sposób zredukować ryzyko pożaru stanowi pierwszą linię obrony przed żywiołem. Rozmieszczone regularnie czujniki oraz przyciski sygnalizujące pojawienie się ognia umożliwiają sprawne namierzenie źródła pożaru. Szybka reakcja to najlepszy sposób, aby zredukować straty wywołane przez pożar i zapewnić dość czasu na przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji.

Obok urządzeń sygnalizacyjnych w budynkach można spotkać zabezpieczenia pasywne oraz aktywne. Ta pierwsza kategoria, nazywana również bierną, ma za zadanie ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia poprzez wykorzystanie ogniotrwałych materiałów, które spowalniają przekazywanie ciepła. Zabezpieczenia tego typu są uwzględniane już na etapie projektowania budynku, gdyż elementy konstrukcyjne, takie jak belki nośne, ściany oraz drzwi, muszą cechować się odpowiednią odpornością na ogień. W przypadku pojawienia się ognia pożar może zostać odizolowany w konkretnej części budynku, co zmniejsza potencjalne szkody i zapewnia służbą więcej czasu na reakcję. W niektórych przypadkach niepalne materiały mogą nawet doprowadzić do całkowitego wygaszenia pożaru.

Z kolei aktywne środki przeciwpożarowe to ogół urządzeń, które – zgodnie z nazwą – pozwalają aktywnie zwalczać ogień oraz zadymienie na wskazanym obszarze. Stałe urządzenia gaśnicze, zraszacze, systemy hydrantowe oraz klapy umożliwiają nie tylko ograniczenie lub całkowite zniwelowanie ognia, ale również znaczne spowolnienie żywiołu. Tego typu zabezpieczenia są dopasowywane indywidualnie do konkretnych obszarów lub pomieszczeń ze względu na znajdujące się w nich instalacje oraz materiały.

Fachowa pomoc najlepszym rozwiązaniem

Odpowiednie zabezpieczenie przeciwpożarowe stanowi złożoną kwestię, obwarowaną wieloma przepisami, które decydują o ilości, miejscu oraz rodzaju stosowanych środków zapobiegawczych. Jako że planowanie ochrony przeciwpożarowej ściśle powiązane jest z charakterem budynku lub zabezpieczanego obszaru, podczas planowania strategii należy skorzystać z firmy, która świadczy usługi ppoż Warszawa, aby zagwarantować maksymalny stopień ochrony przed ogniem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj