Planując inwestowanie w akcje giełdowe, waluty lub inne aktywa, musi się do tego odpowiednio przygotować. Jednym z najważniejszych elementów tych przygotowań jest z całą pewnością założenie konta maklerskiego. Dlaczego jest ono niezbędne do prowadzenia inwestycji? Jakie operacje można za jego pomocą wykonywać? Na co zwrócić uwagę przy wyborze tego typu rachunku? Te kwestie omawiamy w kolejnych akapitach.

Czym jest rachunek maklerski i do czego służy?

W najprostszych słowach konto maklerskie to rachunek, na którym przechowuje się papiery wartościowe. Za jego pomocą można zlecać różne transakcje przeprowadzane na tych papierach, które są następnie realizowane na rynkach przez maklerów. Co ważne, konto maklerskie nie daje możliwości bezpośredniego wypłacenia pieniędzy odpowiadających wartości zgromadzonych akcji. Te środki należy najpierw przelać na konto osobiste. Za większość lub wszystkie operacje wykonywane na koncie maklerskim pobierane są opłaty. Chodzi zwłaszcza o prowizje, które naliczane są jako procent wartości danego aktywa lub ustalone w sztywny sposób.

Wybieramy konto maklerskie – najważniejsze czynniki

Na rynku dostępnych jest wiele tego typu rachunków – prowadzą je zarówno banki operacyjne, jak i inwestycyjne. Ich duża różnorodność może sprawić, że część inwestorów będzie mieć problemy z wyborem odpowiedniej oferty. Jak więc wybrać najlepsze konto maklerskie? Przy podejmowaniu decyzji warto zwrócić uwagę na następujące czynniki:

  • koszty prowadzenia: te oczywiście powinny być jak najniższe. W zależności od rodzaju rachunku i docelowej grupy inwestorów, bank może pobierać opłaty za otwarcie i prowadzenie konta oraz prowizje za przeprowadzenie poszczególnych transakcji;
  • dostęp do różnych rynków: dobrze, jeśli konto maklerskie będzie pozwalało handlować jak największą liczną aktywów – np. walutami, kontraktami CFD, akcjami, opcjami, funduszami ETF, surowcami, kontraktami futures, obligacjami i funduszami inwestycyjnymi;
  • obsługa klienta w wybranym języku: dobre rachunki maklerskie działające na międzynarodowych rynkach zapewniają priorytetową obsługę w języku lokalnym.

Rachunek maklerski a wsparcie ekspertów

Przy wyborze konta maklerskiego warto też sprawdzić, czy bank zapewnia swoim klientom wsparcie techniczne (w kwestiach związanych z obsługą platformy) oraz merytoryczne. To ostatnie może mieć postać konsultacji z ekspertami oraz dostępu do ekskluzywnych materiałów edukacyjnych. Korzystając z takiego wsparcia, łatwiej będzie wam poznać mechanizmy rządzące rynkami finansowymi i opracować własną, skuteczną strategię.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here