Kukiz 15 to ugrupowanie polityczne założone przez Pawła Kukiza przed wyborami parlamentarnymi w 2015 roku. Jego podstawowym postulatem jest wprowadzenie zmian ustrojowych, które pozwoliłyby obywatelom wpływać na politykę rozwoju kraju proponowaną przez rząd. Postulaty i szczegółowe cele zamieszczone zostały w dokumencie o nazwie „Strategia Zmiany”.

Demokracja, czyli rządy ludu

Jeden z najważniejszych postulatów ugrupowania Kukiz 15 dotyczy wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych. Obecnie kandydaci na posłów gromadzeni są na listach komitetów wyborczych. Oznacza to, że osoba bez przynależności do żadnego komitetu nie może startować w wyborach. Wprowadzenie JOW-ów pozwoliłoby uniezależnić kraj od systemu partyjnego, w którym członkowie ugrupowania głosują zgodnie z wytycznymi partii, a nie z własnym sumieniem. Kolejnym ważnym postulatem jest zniesienie finansowania partii z pieniędzy publicznych. Należy podkreślić, że ugrupowanie Kukiz 15, w tym Anna Karwot, jako jedyni nie korzystają z przysługującej im dotacji państwowej. Jednym ze sposobów wzmocnienia władzy obywateli jest wprowadzenie bezprogowych referendów, których wyniki musiałby zostać zaakceptowane, a postanowienia wykonywane przez partię rządzącą. Takie rozwiązanie daje społeczeństwu skuteczne narzędzie umożliwiające temperowanie szkodliwego zachowania władzy. Zgodnie z obecnie panującym ustrojem władza nie musi liczyć się ze zdaniem obywateli, a zbierane podpisy i petycje może bez skrupułów zmielić i wyrzucić do kosza.

Bogactwo i bezpieczeństwo kraju

Proponowana przez Kukiz 15 strategia rozwoju kraju zakłada wprowadzenie zakazu ustalania deficytu budżetowego. Finanse Państwa powinny być zrównoważone, w przeciwnym wypadku dochodzi do zadłużania Polski i Polaków. Zdaniem przedstawicieli tego ugrupowania należy dążyć do ograniczania wydatków Państwa. Takie działanie pozwoli na obniżenie podatków i sprawi, że więcej pieniędzy zostanie w kieszeniach obywateli. Niezbędne jest także uproszczenie systemu podatkowego i ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej. Proste, niskie i sprawiedliwe podatki sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości i zachęcają do inwestowania w kraju. Jednym z najważniejszych postulatów ugrupowania Kukiz 15 jest także uproszczenie przepisów prawnych. Przejrzyste prawo znacząco ułatwia działanie sądów i uniemożliwia wykorzystywanie luk prawnych. Dzięki niemu obywatele mogą liczyć na sprawiedliwe wyroki i wymierzanie przestępcom kar adekwatnych do popełnionych wykroczeń.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj