Od listopada 2019 roku w Polsce obowiązuje obowiązkowa płatność podzielona, dotycząca podatku od towarów i usług (VAT), czyli tzw. split payment. Głównym celem ustawodawcy jest działanie na rzecz ograniczenia występowania luki podatkowej w VAT. Co split payment oznacza w praktyce?

Split payment to mechanizm podzielonej płatności przeznaczony dla niektórych przedsiębiorców. Dotyczy tylko faktur od produktów i usług w relacji B2B, gdy kontrahenci są podatnikami VAT. W takich przypadkach od listopada 2019 roku podatek VAT będzie wpływał na odrębne konto.

Wiadomości gospodarcze z kraju – co oznacza split payment?

Obowiązkowe stosowanie modelu płatności podzielonej, split payment, zostało wdrożone za pomocą Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 sierpnia 2017 roku. Praktyka ta od lat funkcjonuje także w innych państwach, np. we Włoszech, w Czechach i w Turcji. Choć ważne są także inne wiadomości gospodarcze z kraju, wprowadzenie split payment zasadniczo zmienia sposób dokonywania transakcji w wielu branżach.

Czym jest mechanizm podzielonej płatności? Na samym wstępie warto zaznaczyć, że split payment obowiązkowy jest dla sektora B2B w przypadku, gdy obydwie strony są płatnikami VAT. Obowiązek ten zastępuje usługi objęte wcześniej tzw. odwrotnym obciążeniem. Polega na tym, że płatność za nabywany towar lub usługę kontrahenta prowadzącego działalność lub spółki przelewana jest na konto dostawcy towaru i usługi. W tym momencie powstaje jednak zmiana – kwota brutto przelewu zostaje automatycznie podzielona na kwotę netto dla dostawcy usługi bądź towaru i podatek VAT. Ten ostatni trafia na specjalne konto dostawcy, do którego posiada on ograniczony dostęp. W taki sposób ustawodawca ma na celu zabezpieczenie kwot podatku VAT, aby nie zostały one odprowadzone na inne cele przez przedsiębiorcę.

Dla kogo obowiązkowy split payment? O czym warto pamiętać?

Przede wszystkim model podzielonej płatności nie ma zastosowania dla przedsiębiorców, którzy np. sprzedają swój towar osobom prywatnym (także przez internet). Obowiązkowy split payment dotyczy tylko relacji B2B. Co więcej, aby powstał obowiązek split payment, muszą zaistnieć wszystkie trzy poniższe okoliczności łącznie (niezaistnienie jednej przekreśla obligatoryjność):

wystawienie faktury, obowiązek podatkowy i świadczenie usług przypada później, niż 31 października 2019 roku,

przynajmniej jedna pozycja z faktury znajduje się w spisie produktów i usług podlegających podzielnej płatności (załącznik nr 15 Ustawy),

wartość transakcji jest równowarta kwocie 15 tysięcy złotych brutto lub wyższa.

Oznacza to, że w praktyce split payment nie będzie dotyczył przedsiębiorców, którzy nie realizują faktur o dużych wartościach pieniężnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj