Kurs ppoż zazwyczaj wchodzi w skład szkolenia dotyczącego bezpieczeństwa oraz higieny pracy. To zagadnienie obowiązkowe, które powinno być dokładnie omówione i przedstawione pracownikom. Jak w takim razie powinno wyglądać wartościowe szkolenie przeciwpożarowe?

Podstawą jest dobra organizacja kursu ppoż

Niestety, nie istnieje jeden powszechny wzór, który określa w jaki sposób należy organizować szkolenia przeciwpożarowe. Wynika to z różnorodności firm znajdujących się na rynku oraz ich siedzib. Bardzo trudno uśrednić oraz rozgraniczyć niektóre formy działalności usługowej czy handlowej.

Warto zaznaczyć, że miejsca, w których funkcjonują dane instytucje również nie są identyczne ani nawet podobne do siebie konstrukcyjnie. Wiele budynków została zbudowana z różnych materiałów, a co za tym idzie wymagania budowlane danych obiektów są odmienne. Te wszystkie czynniki przekładają się na stan ewentualnego zagrożenia pożarowego oraz sposobów jak miejsce przed takim niebezpieczeństwem zabezpieczyć.

Mimo wszystko, można wyróżnić dwa podstawowe elementy kursu ppoż. W jego skład wchodzą:

  • Omówienie zagadnień w formie wykładu lub instruktażu
  • Ćwiczenia praktyczne (nie są jednak obowiązkowe)

Warto również napisać o tym, kto powinien przeprowadzić dany kurs.

Osoba, która poprowadzi kursy ppoż dla pracowników

Opcji do wyboru jest wiele, ale najlepszą i najrozsądniejszą będzie skorzystanie z wiedzy oraz doświadczenia osoby, która jest specjalistą w danym zakresie. W tym przypadku chodzi o ochronę przeciwpożarową, a dodatkowo o znajomość specjalizacji danej organizacji. Przeprowadzenie szkolenia ppoż można zlecić firmie zewnętrznej, która po zapoznaniu się z rodzajem firmy dobierze odpowiednią tematykę oraz interesujące zagadnienia, które zrealizuje wraz z pracownikami wysłanymi na kurs.

Kurs ppoż: część teoretyczna

Składa się z kilku tematów przedstawionych poniżej.

  • Zagadnienia ochrony ppoż w ramach instruktażu ogólnego bhp

Na tym etapie kursu pracownik powinien poznać potencjalne źródła zagrożeń pożarowych, zasady ewakuacji budynku, instrukcję postępowania na wypadek wybuchu pożaru oraz szczegółowe zasady użycia sprzętu gaśniczego. Warto dostosować omawiany materiał do stanowiska, które obejmuje pracownik.

  • Instruktaż stanowiskowy

Ten temat dotyczy jedynie osób, które zatrudnione są w instytucjach gdzie w produkcji stosuje się materiały niebezpieczne pożarowo. Innymi słowy: łatwopalne.

Kurs ppoż: część praktyczna

W jej skład wchodzą ćwiczenia ewakuacyjne, gdzie sprawdza się między innymi reakcję pracowników na potencjalne zagrożenie pożarowe oraz znajomość procedur istniejących w firmie. Dodatkowo, warto również przeszkolić pracowników ze znajomości sprzętu gaśniczego, gdzie ćwiczy się przede wszystkim prawidłowe uruchomienie oraz obsługę gaśnicy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj