Błędy w copywritingu można podzielić na lapsusy językowe i niezgodności merytoryczne (rzeczowe). Dotyczą one kwestii tworzenia treści i są powodowane „ułomnością” natury ludzkiej. Jednak niejednokrotnie spotykamy się z felerami powstałymi z innych przyczyn, nie zawsze spowodowanymi działaniami osób uczestniczących w procesie tworzenia i zarządzania treścią. Więc czego się wystrzegać i na co zwracać uwagę, aby nie doszło do powstawania niejasności, niedociągnięć czy błędów w copywritingu? W tym artykule spróbuję odpowiedzieć na to pytanie.

Autorskie błędy w copywritingu

Najczęściej odnotowywane błędy w copywritingu popełniane są przez autora tekstu. Jest to nieco krzywdzące stwierdzenie, ale praktycznie rzecz biorąc, to właśnie copywriter odpowiada za lwią część procesu tworzenia treści. W zależności od tego ile obowiązków mu się powierza, tym mniej lub bardziej jest narażony na popełnienie błędów. Powstają one z różnych powodów, a mogą być wynikiem:

 • pośpiechu;
 • braku wiedzy czy umiejętności;
 • przesadnego mniemania o własnych kompetencjach;
 • zmęczenia;
 • zaniechania lub zbyt pobieżnego przeprowadzenia researchu;
 • nadmiaru pracy (przyjmowanie przesadnej ilości zleceń, zbyt duży zakres obowiązków);
 • korzystania z nierzetelnych, nieaktualnych źródeł informacji;
 • nieporozumienia między copywriterem a zlecającym bądź współpracownikami;
 • zignorowania wytycznych dotyczących tekstu.

Takich przykładów można przytoczyć o wiele więcej, powyższe są najczęstszymi przyczynami błędów powstałych na etapie tworzenia tekstu.

Skutkiem wyżej wymienionych okoliczności są następujące nieprawidłowości lub zaniedbania w copywritingu.

Lapsusy językowe

Najważniejszym z wymogów dotyczących predyspozycji osoby zajmującej się copywritingiem jest doskonała znajomość zasad pisowni. Niemniej jednak błędy te mogą być popełniane po części nieświadomie lub są następstwem „ewolucji” zasad pisowni – coraz to nowszych powszechnie akceptowanych norm, luźnych interpretacji, przymykania oka np. na pleonazmy.

Merytoryczne błędy w copywritingu

O ile z błędami językowymi można sobie poradzić, przeprowadzając korektę, to niezgodności merytoryczne stwarzają znacznie większe problemy. Zdarza się, że nawet redakcja tekstu nie przyniesie odpowiednich efektów. Błędy rzeczowe polegają na niewłaściwej interpretacji znaczenia pojęć, myleniu faktów, niewłaściwym użyciu nazw, terminów. Ogólnie rzecz biorąc, są skutkiem nieznajomości opisywanej tematyki.

Niepoprawna struktura i formatowanie tekstu SEO

Odpowiednie rozplanowanie tekstu jest podstawowym zadaniem autora. Jednak często się zdarza, że struktura tekstu nie spełnia swojej funkcji, jaką jest optymalizacja SEO i dostarczenie pozytywnych wrażeń użytkownikowi (UX). Najczęstszymi błędami w copywritingu związanymi ze strukturą tekstu są:

 • nieprawidłowe wstawianie nagłówków – pomijanie słów kluczowych w ich opisie, niezachowanie hierarchicznego układu, brak powiązania z przypisaną treścią. Więcej informacji o prawidłowym dodawaniu nagłówków znajdziesz na stronie Content Writer;
 • ściany, bloki tekstu niepodzielone na akapity;
 • rozmiar treści niedopasowany do przeznaczenia tekstu;
 • brak opracowania metadanych oraz dodania alternatywnych opisów grafik czy fotografii;
 • nieoptymalna częstotliwość występowania fraz kluczowych;
 • monotonny układ tekstu, pozbawiony wyróżnień, wypunktowań.

Formalne błędy w copywritingu

To błędy logiczne np. kiedy kolejne zdanie jest zaprzeczeniem poprzedniego. Wnioski są wysnuwane w niewłaściwy sposób, są niepoparte tezami zawartymi w tekście, kolidują ze sobą. Mogą spowodować, chociaż nie jest to regułą, powstanie fałszywych informacji.

Tekst nie na temat

Oczywiste jest, że teksty tworzone są przede wszystkim w określonym celu content marketingowym. Własna interpretacja fraz kluczowych, niezrozumienie intencji zleceniodawcy bądź zignorowanie poleceń osób decydujących o charakterze wymaganych w danym momencie tekstów, jest przyczyną powstawania treści niespełniających oczekiwań.

Błędem w copywritingu jest marketingowy monolog

Treść jest najlepszą bronią w walce o klienta. Nie należy zapominać o utrzymaniu równowagi pomiędzy użytecznością tekstu a jego wartością dla czytelnika. Optymalizacja SEO jest ważnym aspektem copywritingu, ale suchy tekst marketingowy niedostarczający żadnych odpowiedzi na pytania użytkownika na nic się nie zda.

Na pewno niejeden z czytelników zarzuciłby mi pominięcie jeszcze kilku przykładów uchybień czy nieprawidłowości, które należy uznać za błędy w copywritingu. Jednak te powyżej uznałem za najważniejsze i biorąc pod uwagę ilość wzmianek spotykanych w źródłach branżowych, najczęściej popełniane.

Błędy w copywritingu poza treścią

Copywriting jest procesem, który składa się z kilku etapów i wymaga przeprowadzenia pewnych dodatkowych zabiegów. Samo tworzenie treści poprzedzone jest planowaniem, a następnie tekst jest adaptowany do dystrybucji. To właśnie przed i po napisaniu tekstu mogą także pojawić się pewne komplikacje, które wymienię poniżej.

Niewłaściwy dobór fraz kluczowych

Czynność, która zaważy na całym procesie copywritingu, mało konkurencyjne słowa kluczowe nie pomogą nawet najlepszemu tekstowi wybić się ponad średnią. Z kolei przeczucie zleceniodawcy czy dobre chęci niedoświadczonego copywritera nie wystarczą do wyznaczenia właściwych fraz kluczowych.

Zaniedbanie linkowania wewnętrznego i zewnętrznego

Linki wewnętrzne nie będą kierować do powiązanych artykułów, co skróci czas przebywania użytkownika na stronie. Z kolei brak lub niewłaściwe działanie tych z zewnątrz istotnie zaburzy dystrybucję tekstu i pozyskiwanie leadów.

Błędem w copywritingu jest nieokreślenie grupy docelowej

Przed przystąpieniem do pisania należy dowiedzieć się, dla kogo będą tworzone teksty. Tylko wtedy można zdecydować, w jaki sposób pisać, jakie techniki sprawdzą się lepiej.

Tak jak wspomniałem wcześniej przy podsumowaniu listy błędów dotyczących tworzenia tekstu SEO, tak samo i te ww. nie są jedynymi błędami w copywritingu dotyczącymi działań towarzyszących kreowaniu treści.

Podsumowanie

Raczej nikt nie popełnia tych wszystkich błędów jednocześnie. Jednak artykuł ten pokazuje, że proces copywritingu wymaga sporej wiedzy oraz udziału osób kompetentnych w swojej specjalizacji, które czuwają nad tym, aby takie błędy w copywritingu nie ujrzały światła dziennego. Na szczęście istnieją odpowiednie podmioty zajmujące się kompleksową obsługą procesu copywritingu, które pomogą przebyć tę niełatwą drogę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj