Prawo cywilne (z łaciny ius civile) to gałąź prawa, którą zalicza się do prawa prywatnego. Ten rodzaj prawa możemy rozumieć dwojako. Pierwszym znaczeniem jest grupa przepisów, norm, które regulują rozmaite stosunku społeczne w prawidłowy sposób. Z kolei drugie znaczenie to uprawnienie lub cała grupa uprawnień, które zostały nadane jakiemuś podmiotowi (tzw. prawo podmiotowe). Uprawnienia te zostały wyznaczone przez normy prawne, czyli przez prawo w ujęciu przedmiotowym. Przedmiotem prawa cywilnego są stosunki niemajątkowe oraz majątkowe (dobra osobiste). W Polsce źródłem prawa cywilnego jest Ustawa z 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny.

Działy prawa cywilnego

Prawo cywilne dzieli się na kilka działów. Wyrażają one dokładnie strukturę tej ważnej gałęzi prawa. Elementy tego podziału zostały określone według rozmaitych kryteriów. W polskim prawie wyróżniamy następujące działy podstawowe:

  • prawo zobowiązań,
  • prawo rzeczowe,
  • prawo spadkowe,
  • prawo rodzinne.

Stosunki majątkowe i niemajątkowe

Gdy opisuje się prawo cywilne, należy wspomnieć o cywilnoprawnych stosunkach majątkowych i niemajątkowych. Cywilnoprawne stosunki niemajątkowe to określenie wszystkich więzi prawnych, które zostały ukształtowane za pomocą przynależności do fizycznych osób bądź dóbr prawnych niematerialnych w takim zakresie, w jakim chodzi o nienaruszalność oraz zachowanie oraz wszystkie niemajątkowe stosunki między poszczególnymi członkami rodziny. Funkcja tych stosunków polega na utworzeniu ram prawnych lub więzi dla tych osób.

Z kolei cywilnoprawne stosunki majątkowe to określenia dla wszelkich więzi prawnych, które powstały z powodu przynależności do osób fizycznych bądź prawnych rozmaitych rzeczy oraz dóbr niematerialnych. Jak wskazuje definicja, są to rzeczy takie, które dają właścicielowi określone korzyści majątkowe – mowa tutaj na przykład o stosunkach majątkowych, których częścią są prawa autorskie twórcy bądź więzi prawne, które powstają podczas realizacji procesu wymiany usług i dóbr.

Prawo cywilne Wrocław

Jeśli chodzi o prawo cywilne Wrocław jest miastem, w którym działa wielu specjalistów z zakresu tej gałęzi prawa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj