Zobowiązanie związane z zaciągnięciem kredytu hipotecznego oznacza zazwyczaj konieczność spłacania rat przez około 30 lat. Co szczęśliwsi kredytobiorcy mogą pozwolić sobie na zaciągnięcie zobowiązania na okres o około dekadę krótszy, jednak większości dotyczy właśnie wyżej wspomniany, trzydziestoletni termin. Czy nadpłacanie takiego zobowiązania ma sens?

Czym jest nadpłata kredytu hipotecznego?

Mianem nadpłaty kredytu hipotecznego określa się po prostu wpłacanie wyższych niż ustalone z bankiem kwot w ramach comiesięcznego zobowiązania. Nie ma jednej, określonej kwoty – nadpłata może wynosić tyle, ile pozwala obecny budżet domowy: czasem jest to dwukrotność raty kredytu hipotecznego, a czasem jej 20 czy 30%.

Co ważne, dokonywanie nadpłat może mieć miejsce w dwojaki sposób. Niektóre banki automatycznie pobierają ratę kredytu z posiadanego przez klienta konta w określonej wysokości. W takiej sytuacji należy zgłosić bankowi chęć dokonania nadpłaty – jednak może to wiązać się z dodatkowymi kosztami, o czym piszemy poniżej. W drugim przypadku klient samodzielnie wpłaca ratę na podane konto, w związku z czym może przelewać więcej środków, tym samym zmniejszając swoje zobowiązanie kredytowe.

Co daje nadpłata kredytu hipotecznego?

Wraz z nadpłatą kredytu hipotecznego, dochodzi do zmniejszenia raty kredytu. Klient może zawnioskować aby zamiast zmniejszenia raty, bank skrócił okres kredytowania. Tym samym z trzydziestu czy dwudziestu lat może się zrobić – w zależności od możliwości finansowych kredytobiorcy – nawet o kilka lat mniej.

Dodatkowo, nadpłaty są zaliczane na poczet pożyczonej kwoty, nie odsetek, a co za tym idzie – nadpłacanie kredytu hipotecznego wiąże się nierozerwalnie ze zmniejszeniem ogólnego kosztu kredytu.

Kolejną, niewątpliwą zaletą nadpłacania kredytu, która co prawda nie jest mierzalna w rozumieniu matematycznym – jest zdecydowanie większy komfort psychiczny. Opłacając w skróconym terminie zobowiązanie, kredytobiorca czuje się coraz bezpieczniej. Dzięki świadomości, że kwota kredytu maleje w szybszym tempie, mniej obawia się ewentualnej utraty pracy, choroby czy innych zdarzeń losowych, uniemożliwiających spłatę.

W jaki sposób działa nadpłata?

Nadpłacanie kredytu hipotecznego oznacza pokrywanie kapitału w wyższej niż przewidziana harmonogramem wartości. Tym samym możliwe jest realne obniżenie zobowiązania, gdyż odsetki są naliczane od bieżącej wartości zobowiązania kredytowego. Co za tym idzie – każda nadpłacona kwota sprawia, że część odsetkowa raty maleje, a część kapitałowa – stale rośnie.

Uwaga – wcześniejsza spłata kredytu nie jest równoznaczna z jego nadpłatą. To pierwsze rozwiązanie jest zarezerwowane dla kredytów gotówkowych i oznacza szybsze spłacenie zobowiązania bez żadnych konsekwencji. Nadpłata z kolei oznacza zapłacenie większej ilości rat (lub wyższej kwoty) niż to wynika z ustalonego harmonogramu.

Czy warto nadpłacać kredyt hipoteczny?

Nadpłacanie kredytu hipotecznego jest korzystne dla kredytobiorcy, dlatego zdecydowanie warto. Przede wszystkim pomaga skrócić czas kredytowania lub zmniejszyć raty, a dodatkowo pomniejsza ogólną kwotę do spłaty oraz poprawia komfort psychiczny kredytobiorcy.

Decydując się nawet na niewielkie nadpłaty hipoteki, zmniejsza się zobowiązanie. Choć biorąc pod uwagę ogólną kwotę kredytu, nadpłata 100, 200 czy 1000 zł może wydawać się niewielka, w ostatecznym rozrachunku pozwoli na spłatę zadłużenia choćby kilka miesięcy wcześniej.

Nadpłata kredytu hipotecznego – koszty

Dawniej banki mogły pobierać prowizję przy okazji każdej nadpłaty zobowiązania kredytowego, dlatego większość osób albo nie decydowała się na ich dokonywanie, albo zbierała jak największe kwoty, by dokonywać nadpłat na przykład raz na kilka lat, uiszczając w trakcie takiej transakcji ustalony procent kredytu.

Od 2017 roku zmieniły się przepisy i tym samym bank ma możliwość pobierania prowizji jedynie przez pierwsze 3 lata trwania umowy kredytowej. Dodatkowo nie może pobrać więcej niż 3% spłaconej do tej pory kwoty, co zdecydowanie zmniejsza dodatkowe koszty.

_______________________________

Artykuł powstał dzięki uprzejmości firmy SolemoFinanse

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj