Specustawa związana z pandemią koronawirusa niesie zmiany dla wielu branż, w tym branży transportowej. Co warto w tym kontekście wiedzieć o obostrzeniach związanych z transportem ponadgabarytowym? O tym w dzisiejszym wpisie.

Kontrole graniczne

Z punktu widzenia branży przewozowej, w tym firm świadczących transport ponadgabarytowy, istotne są zapisy znajdujące się w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 roku, w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych oraz nowelizacji szefa MSWiA. Zgodnie z nimi, aż do 3 maja (z możliwością przedłużenia) przywrócone zostają tymczasowe kontrole graniczne. Służby graniczne mają prawo sprawdzić nie tylko kierowcę, ale również – pod kątem sanitarnym – przewożony przez niego towar. To sprawia, że na granicy mogą tworzyć się korki, które bezpośrednio wpływają na opóźnienia w dostarczeniu towarów.

Zwolnienie z 14-dniowej kwarantanny

Warto również wiedzieć o tym, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku, w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego – zawodowi kierowcy zwolnieni są z odbywania 14-dniowej obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu polskiej granicy. W specustawie wyszczególnieni są zwłaszcza:

  • kierowcy zawodowi, którzy wykonują przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego;
  • kierowcy zawodowi, którzy wykonują przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego, którzy powracają z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd służący do wykonywania transportu drogowego;
  • kierowcy zawodowi, którzy powracają z zagranicy w celu odbioru odpoczynku na terenie Polski lub kierowcy zawodowi, którzy powracają po odebraniu odpoczynku za granicą;
  • kierowcy zawodowi po przerwie w świadczeniu pracy.

Hospitalizacja kierowcy z podejrzeniem koronawirusa a odpowiedzialność przewoźnika wobec kontrahenta

Mimo zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny, kierowcy zawodowi przekraczający granicę, co do których istnieje podejrzenie, że są nosicielami koronawirusa, mogą zostać poddani przymusowej hospitalizacji.

Jeżeli taka hospitalizacja nastąpiła po przyjęciu zlecenia przez kierowcę, a przed załadunkiem towarów, przewoźnik zobowiązany jest do niezwłocznego wyznaczenia zastępcy dla kierowcy. Jeśli tego nie dopilnuje, kontrahent może ubiegać się o odszkodowanie. Jeżeli jednak hospitalizacja wynika z kontroli temperatury ciała kierowcy na granicy i z tego powodu towary nie zostaną dostarczone terminowo, przewoźnik może powołać się na przesłankę ekskulpacyjną, wynikającą z Konwencji z dnia 19 maja 1956 roku o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów.

W czasach pandemii koronawirusa przewoźnicy szczególnie powinni zadbać o wprowadzenie wewnętrznych procedur, które pozwolą im jak najlepiej działać i szybko lub z wyprzedzeniem reagować na patowe sytuacje, a także o to, by zadbać o procesy w firmie. By dowiedzieć się więcej na ten temat, warto poznać 3 cechy dobrej firmy transportowej realizującej przewozy międzynarodowe.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here