Automatyka przemysłowa jest działem inżynierii, który zajmuje się procesami produkcyjnymi, w których człowiek ma minimalny udział. Jej ciągły rozwój spowodowany jest dążeniem firm do podniesienia konkurencyjności przez wzrost szybkości produkcji towarów, a także ich jakości, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Na automatykę przemysłową składają się maszyny, aparatura sterująca i inne elementy, które zapewniają płynną pracę automatycznych systemów.

Jakie są elementy systemów automatyki przemysłowej?

Do najczęściej stosowanych elementów systemów automatyki przemysłowej należą:

 • maszyny, stanowiska zrobotyzowane i linie przemysłowe,
 • urządzenia do pakowania, paletyzowania i etykietowania produktów,
 • urządzenia monitorujące produkcję, czujniki, mierniki i aparatura kontrolna,
 • silniki i napędy,
 • sterowniki PLC i komputery przemysłowe,
 • aparatura sterująca, m.in. panele HMI i DCS,
 • szafy sterownicze stosowane w rozbudowanych systemach automatyki,
 • przekaźniki, styczniki i złącza,
 • zasilacze przemysłowe.

Czym są sterowniki PLC?

Sterowniki PLC to programy sterujące, które stanowią jeden z najważniejszych elementów automatyki przemysłowej. Są odpowiedzialne za sterowanie wszystkimi procesami produkcyjnymi, a także za ich kontrolę. Kolekcjonują i przetwarzają dane pochodzące z urządzeń pomiarowych i czujników, które następnie są wykorzystywane do tworzenia oprogramowania sterującego procesem produkcji i nadawania sygnałów do urządzeń i maszyn. Zapewniają też dostęp do informacji potrzebnych do diagnostyki parku maszynowego i odpowiadają za komunikację ze wszystkimi urządzeniami. Wyróżnia się sterowniki PLC kompaktowe i modułowe.

Jakie są zalety automatyzacji produkcji?

Do najważniejszych zalet automatyzacji produkcji można zaliczyć:

 • wzrost szybkości i wydajności produkcji,
 • możliwość szybkiego wykrycia błędów i implementacji zmian w proces produkcji,
 • minimalizacja kosztów przestojów na liniach produkcyjnych,
 • wysoka precyzja w wykonywaniu zadań,
 • bardzo wysoka powtarzalność wyrobów,
 • niższy niż w przypadku tradycyjnej produkcji koszt jednostkowy wyprodukowanego towaru,
 • możliwość stałego monitoringu procesu produkcji,
 • wzrost bezpieczeństwa pracowników.

Na czym polega integracja automatyki przemysłowej?

Integracja automatyki przemysłowej obejmuje szereg czynności związanych z projektowaniem, kontrolą i bezpieczeństwem procesu produkcyjnego. Przeprowadzają ją firmy inżynierskie np. Arm Robotics z Chorzowa. Celem integracji automatyki przemysłowej jest zaplanowanie każdego etapu produkcji, aż po montaż i uruchomienie urządzeń. Odpowiednio wykonana integracja systemów automatyki zapewnia niską awaryjność maszyn, brak przestojów w produkcji oraz wysoką wydajność urządzeń. Dzięki monitoringowi i oprogramowaniu daje możliwość szybkiej diagnostyki i analizy procesu produkcyjnego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj