Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Sięgają po nią zwłaszcza ci przedsiębiorcy, którzy chcą zabezpieczyć swój prywatny majątek przed niebezpieczeństwami związanymi z prowadzeniem biznesu. Jednak wówczas, gdy sama spółka popadnie w tarapaty finansowe, trzeba liczy się z jej likwidacją. Kiedy więc należy ogłosić upadłość spółki z o.o.? Bez względu na szczegółowe okoliczności, nie warto podejmować decyzji w tym względzie pochopnie.

Podstawy do ogłoszenia upadłości

Na wstępie warto przypomnieć, że upadłość i likwidacja spółkiz o.o. to nie jest dokładnie to samo. Z drugim z omawianych zjawisk najczęściej mamy do czynienia, gdy sami wspólnicy zdecydują – z różnych względów, przepisy prawa właściwie nie wprowadzają tu ograniczeń – o zakończeniu jej działalności. Natomiast upadłość ogłasza się w ściśle określonych przez Prawo upadłościowe przypadkach. Jakie więc okoliczności stanowią podstawę do ogłoszenia upadłości?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest wyjątkiem od ogólnej reguły, zgodnie z którą upadłość ogłasza się wobec podmiotów niewypłacalnych. Z niewypłacalnością zaś mamy do czynienia wówczas, gdy spółka utraciła możliwość regulowania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Zakłada się, że mamy do czynienia z takim stanem, gdy opóźnienia ze spłatą wynoszą ponad trzy miesiące. W przypadku spółki z o.o. będzie ona niewypłacalna także wówczas, gdy wysokość jej zobowiązań przekroczy wartość posiadanego majątku.

Czy jest szansa na ratunek? To zależy

Bardzo często kancelaria doradzająca spółkom – a właściwie ich wspólnikom lub zarządom – spotyka się z pytaniem o możliwości uniknięcia ogłoszenia upadłości. Rzeczywiście – istnieją rozwiązania, które pozwalają uratować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przed ogłoszeniem upadłości, które w konsekwencji najczęściej prowadzi do jej likwidacji. Najczęściej spotykaną alternatywą do ogłoszenia upadłości jest skorzystanie z postępowania restrukturyzacyjnego. Można je zainicjować również wtedy, gdy spółka z o. o. znajdzie się w stanie niewypłacalności, a nawet zagrożenia niewypłacalnością. Z punktu widzenia obowiązującego prawa można wręcz stwierdzić, że restrukturyzacja ma pierwszeństwo przed upadłością.

Jednak na ratunek nie może być za późno. Jeżeli kłopoty finansowe są tak dużych rozmiarów, że właściwie poza ogłoszeniem upadłości bądź likwidacji nic innego nie da się zrobić, to trzeba zdecydować się na ten krok właściwie bez większego zastanowienia. Z drugiej strony nie warto podejmować tej decyzji bez konsultacji z naprawdę doświadczonym prawnikiem. Często można wdrożyć środki, które pozwalają na wyjście z zadłużenia, a tym samym na uratowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przed upadłością i likwidacją. Aczkolwiek trzeba wiedzieć jak tego dokonać – do tego zaś niezbędne jest wspomniane już doświadczenie oraz wiedza, wynikająca z lat studiów i praktyki prawniczej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj