Nie każdy dłużnik należycie wywiązuje się ze swojego obowiązku spłaty należności. Wierzyciel może wówczas podjąć kroki, które umożliwią mu odzyskanie długu. Jak dochodzić swoich należności zgodnie z prawem, a przede wszystkim skutecznie? Przedstawiamy dopuszczalne działania wierzyciela w celu odzyskania swoich należności, umożliwiające skuteczną windykację długów.

Windykacja przedsądowa – polubowne załatwienie sprawy

Windykacja przedsądowa to wszelkie działania nakłaniające dłużnika do polubownej spłaty długu. Negocjacje oraz porozumienie w zakresie harmonogramu spłaty mogą przynieść korzyści, jeśli działania dłużnika nie są związane ze złą wolą, a np. ciężką sytuacją finansową. Możliwe jest również umieszczenie danych dłużnika na listach Krajowego Rejestru Długów lub innych rejestrów informacji gospodarczej, co w znacznym stopniu utrudni zaciąganie kredytów lub pożyczek, a tym samym zapobiegnie powiększeniu zadłużenia. Jedynym sposobem na wykreślenie z list dłużników jest spłata zobowiązania, co może zmotywować dłużnika do oddania należności.

Jednocześnie, jeśli dłużnik świadomie i umyślnie unika spłaty długów, wierzyciel może złożyć zawiadomienie do organów ścigania wraz z informacją, że działania dłużnika wyczerpują znamiona przestępstwa. Wykazanie złej woli nie jest jednak łatwe i może skończyć się tym, że dłużnik oskarży wierzyciela o naruszenie dóbr osobistych. Jest to legalna, ale jednak kontrowersyjna droga umożliwiająca odzyskanie należności – dodaje specjalista z Kancelarii „De Iure” Łukasza Robaszkiewicza.

Windykacja sądowa – kiedy działania polubowne nie przynoszą rezultatu

Niestety, negocjacje oraz próby polubownej windykacji nie zawsze przynoszą oczekiwany efekt. Kolejnym krokiem jest windykacja sądowa, czyli skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Dzięki postępowaniu sądowemu możliwe jest uzyskanie tytułu wykonawczego, który może doprowadzić do kolejnego etapu, jakim jest prowadzenie egzekucji. Wyrok sądu jest wystarczający, aby zobowiązać dłużnika do spłaty należności. Jeśli jednak roszczenia wierzyciela nie zostaną zaspokojone, pozostaje etap postępowania komorniczego.

W ramach postępowania sądowego możliwe jest także ustanowienie przymusowej rozdzielności majątkowej, jeśli wierzyciel uprawdopodobni, że podział majątku wspólnego małżonków doprowadzi do zaspokojenia wierzytelności. Co ważne, powodów, dla których wierzyciel żąda ustanowienia przymusowej rozdzielności, nie trzeba udowadniać: wystarczy uprawdopodobnienie. Dodatkowo sąd może ustanowić rozdzielność z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa.

Egzekucja komornicza

Wśród metod egzekucji należności możemy wyróżnić zajęcie wynagrodzenia lub egzekucję z rachunków bankowych, a także zajęcie ruchomości lub nieruchomości dłużnika. Egzekucję przeprowadza Komornik Sądowy, który może dokonywać także egzekucji z wierzytelności oraz innych praw majątkowych, np. wierzytelności z tytułu zachowku, zniesienia współwłasności, podziału spadku lub majątku dorobkowego. Egzekucję można prowadzić również z nieruchomości lub jej części, którą dłużnik ukrywał, aby utrudnić dochodzenie należności.

Komornik może zająć emeryturę, rentę lub dochody z innych tytułów i choć w większości przypadków jest zobowiązany do zostawienia części dochodów, w przypadku działalności gospodarczej nie istnieje kwota wolna od zajęcia komorniczego. Komornik może zająć całe wynagrodzenie również w przypadku kontraktów cywilnoprawnych, zaspokajając w ten sposób roszczenia wierzyciela w całości. Dzięki temu dług zostaje spłacony.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj