Polska jest jednym z największych producentów węgla kamiennego na świecie i największym w Unii Europejskiej. Działalność przedsiębiorców górniczych nierzadko prowadzi jednak do powstawania szkód na budynkach, za które poszkodowani mogą domagać się zadośćuczynienia. Na jakie sposoby można dochodzić roszczeń za uszkodzenia na budynkach, które powstały w wyniku szkód górniczych?

Ugoda o naprawę szkód górniczych

Pierwszym krokiem, który zawsze należy podjąć podczas dochodzenia rekompensaty za uszkodzenie budynku w wyniku szkód górniczych, jest skierowanie do właściwego przedsiębiorcy górniczego wniosku o naprawę szkód górniczych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami skierowanie sprawy do sądu nie jest możliwe przed wyczerpaniem postępowania ugodowego – każdy, kto chce uzyskać odszkodowanie, jest zobowiązany spróbować załatwić sprawę polubownie. Przedsiębiorca górniczy ma 30 dni na przedstawienie swojego stanowiska od chwili wpłynięcia wniosku, chyba że poszkodowany wyznaczył dłuższy termin. Przedsiębiorca może całkowicie odrzucić wniosek o naprawę szkód górniczych albo zaproponować swoje warunki ugody. Poszkodowany może się na nie zgodzić lub je odrzucić.

Dochodzenie odszkodowania za szkody górnicze na drodze sądowej

Jeśli przedsiębiorca górniczy odmówił zawarcia ugody lub nie udzielił odpowiedzi w wyznaczonym terminie – albo poszkodowany nie zgadza się z treścią ugody zaproponowanej przez przedsiębiorcę – postępowanie ugodowe uznaje się za wyczerpane. W takiej sytuacji poszkodowany może dochodzić naprawienia szkód górniczych na drodze sądowej. W razie odmowy zawarcia ugody przez przedsiębiorcę poszkodowany nie musi czekać 30 dni (lub innej liczby dni wskazanej we wniosku) przed skierowaniem sprawy do sądu. Warto mieć jednak na uwadze, że poszkodowany nie może wystąpić w pozwie z roszczeniem szerszym niż to, które zawarł we wniosku o ugodę odrzuconym przez przedsiębiorcę górniczego. Sąd może wówczas uznać, że postępowanie ugodowe zostało przeprowadzone w niewłaściwy sposób i przedsiębiorca nie był w stanie odnieść się do żądań zawartych w pozwie.

Wsparcie specjalistów w dochodzeniu odszkodowań za szkody górnicze

Formułując warunki wniosku o naprawę szkody czy kierując sprawę do sądu, należy właściwie ocenić rozmiar szkody i wycenić jej wartość, jak również starannie sprecyzować żądania, co może być niemożliwe bez fachowej wiedzy. Z tego względu warto zastanowić się nad skorzystaniem z pomocy specjalistów w dochodzeniu odszkodowań za szkody górnicze, takich jak firma Kompensata z Rudy Śląskiej, która zatrudnia ekspertów z zakresu prawa, geologii czy budownictwa. Pomoc fachowców znacząco zwiększa szansę na uzyskanie satysfakcjonującego odszkodowania. Firma pobiera wynagrodzenie w postaci prowizji dopiero po wygraniu sprawy w sądzie, więc poszkodowany nie musi angażować środków pieniężnych w toku postępowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj