Metale niezmiennie stanowią kluczowy surowiec niemal w każdej gałęzi przemysłu. Jednocześnie wymagania wobec nich stale rosną, co ma wpływ na wykonywanie żmudnych i dokładnych badań metalograficznych. Jakie są założenia procesu badawczego właściwości produktów metalowych i jak się je realizuje w praktyce? Jak przygotowuje się zgłady metalograficzne i jakimi metodami bada się metale? Przeczytasz o tym poniżej!

Na czym polegają badania metalograficzne i jaki jest ich cel?

Wymagające badania metalograficzne skupiają się na poznaniu dokładnej struktury fizycznej zgładów metalograficznych. Wykonywane np. przez Centrum Badawczo – Rozwojowe PALAB koło Poznania precyzyjne doświadczenia skupiają metody makroskopowe i mikroskopowe. Podczas obserwacji dokonywana jest skrupulatna analiza powierzchniowa. Jej celem jest zaobserwowanie najdrobniejszych zniekształceń, pęknięć, nieciągłości, ale też struktury ziaren czy ognisk korozji.

Do zaobserwowania ww. zmian powierzchniowych i strukturalnych szlifów metalicznych wykorzystuje się specjalistyczne mikroskopy metalograficzne. Ich konstrukcja różni się od tradycyjnych mikroskopów, ponieważ zaobserwowanie zgładów jest możliwe jedynie przy pomocy światła odbitego od jego powierzchni. Poza tym badania metalograficzne przeprowadza się na dwa różne sposoby – mikroskopowo i makroskopowo. Co różni te dwie metody i dlaczego stosuje się je obie?

Na czym polegają badania metalograficzne makroskopowe?

Jest to podstawowa forma sprawdzenia jakości szlifu danej próbki metalu. Wykonuje się ją przy pomocy nieuzbrojonego oka lub w maksymalnym 30-krotnym powiększeniu. Badanie to ma na celu zlokalizowanie nieciągłości metalu, obecności zanieczyszczeń, głębokości zahartowania czy ogólnej oceny odlewu. Założeniem takiej formy wykonywania oględzin zgładu jest możliwość zlokalizowania wszelkich zmian powierzchniowych oraz wewnętrznych przy pomocy obserwacji przekroju bez specjalistycznego sprzętu.

Czym jest badanie metalograficzne mikroskopowe?

W tym przypadku mowa jest o dogłębnym badaniu zgładu, czyli szlifu metalograficznego. Wykonuje się go przy pomocy mikroskopów metalograficznych o maksymalnym 1800-krotnym powiększeniu. W ten sposób można zaobserwować najdrobniejsze zmiany strukturalne próbki, które nie są dostrzegalne przy pomocy innych rozwiązań. Metoda ta zapewnia najwyższą skuteczność badań metalograficznych i można dzięki niej ustalić powody zmian wewnętrznych surowca.

Aby zapewnić sobie najbardziej realistyczne wyniki prób metalograficznych, sięgnij po specjalistyczne laboratorium zajmujące się wykonywaniem badań makro i mikroskopowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj