Ważną częścią pracy nauczyciela przedszkolnego jest prowadzenie diagnozy, której celem jest określenie poziomu rozwoju podopiecznych. Dzięki temu rodzice mogą wspomagać dziecko w osiągnięciu gotowości szkolnej, pedagodzy opracować indywidualny plan wspomagania, natomiast psychologom ułatwia to pogłębioną diagnozę w przypadku specjalnych potrzeb edukacyjnych. Przyjrzyjmy się bliżej, na czym polega procedura obserwacji pedagogicznej.

Czym jest diagnoza przedszkolna?

Obserwacja dziecka w wieku przedszkolnym polega na spostrzeganiu i gromadzeniu danych dotyczących zachowania w różnych sytuacjach i zdarzeniach. Dzięki temu możliwe jest rozpoznanie poziomu rozwoju intelektualnego, ale również fizyczno-ruchowego i emocjonalno-społecznego małego człowieka. Podstawowymi metodami i technikami diagnozowania w pedagogice przedszkolnej są obserwacja dziecka w grupie, wywoływanie interesujących nauczyciela zachowań, czynności i umiejętności oraz analiza wytworów działalności. Dodatkowo pedagodzy prowadzą zeszyt obserwacji oraz przeprowadzają rozmowy i ankiety z rodzicami.

Ważne jest to, aby dzieci nie odczuwały lęku podczas procedury, dlatego niezbędne jest stworzenie przyjemnej atmosfery. Wykorzystuje się również doskonale znane dziecku zabawki i akcesoria, formułuje proste i zrozumiałe zdania, a także kieruje się zasadą stopniowania trudności. To sprawia, że maluchy świetnie się bawią, a nauczycielowi łatwiej jest postawić trafną diagnozę.

Cele obserwacji pedagogicznej

Celem diagnozy przedszkolnej jest uzyskanie informacji, które będą mogły pomóc zarówno rodzicom, jak i specjalistom: pedagogom i psychologom. Rodzice mogą wspierać swoje dziecko w uzyskaniu gotowości szkolnej, podobnie jak pedagodzy, którzy mogą dzięki zebranym w trakcie obserwacji danym opracować indywidualny program wspomagania, potrzebny do skorygowania deficytów rozwojowych. Co więcej, informacje te będą niezwykle przydatne w przypadku konieczności wykonania pogłębionej diagnostyki w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Z racji tego, że od rozwoju dzieci na wczesnym etapie zależy w dużej mierze ich przyszłość, nic dziwnego, że w ofercie Oficyny Wydawniczej Impuls znajdziemy wiele publikacji naukowych oraz podręczników akademickich wspomagających w procedurach prowadzenia obserwacji pedagogicznej i diagnozy przedszkolnej. Od wyniku zależy bowiem to, czy dziecko odnajdzie się w roli ucznia, a także, czy uzyska na czas szanse na wyrównanie deficytów. Diagnoza przedszkolna jest niezwykle istotna – warto więc solidnie się do niej przygotować.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj