Dostosowanie starszych budynków do nowych, rygorystycznych przepisów przeciwpożarowych nie jest prostym zadaniem. Wiele obiektów nie jest w stanie wymogów obowiązującego prawa, gdyż zostały zbudowane w myśl mniej surowych norm. Aby zmodernizować budynki tego typu, niezbędne jest wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej.

Czym jest ekspertyza przeciwpożarowa i kto ją przeprowadza?

Ekspertyza przeciwpożarowa to dokument, umożliwiający zastosowanie rozwiązań zamiennych wobec wskazań obowiązującego prawa, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa w danym obiekcie. Rozwiązanie to umożliwia dopuszczenie do użytku budynków, które nie są w stanie spełnić obowiązujących norm poprzez metody zastępcze, które zostają zaaprobowane przez komendę wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej. Sporządzeniem ekspertyzy zajmuje się rzeczoznawca ppoż Warszawa, który określa stan techniczny budynku oraz proponuje rozwiązania, które mogą zostać zastosowane w celu przystosowania obiektu do użytkowania w nowej formie.

Kiedy należy sporządzić ekspertyzę przeciwpożarową?

Usługi rzeczoznawcy są niezbędne, gdy planowana jest zmiana charakteru użytkowania budynku. Tego typu sytuacje obejmują np. przystosowanie mieszkania jako przestrzeni biurowej lub zamianę poddasza nieużytkowego w lokal pod wynajem. Ekspertyza musi zostać sporządzona również podczas przebudowy lub rozbudowy obiektu, a także w sytuacji, gdy budynek stwarza zagrożenie dla życia. Do tej ostatniej kategorii zaliczają się obiekty, w których:

  • szerokość przejścia ewakuacyjnego lub samego wyjścia jest o ponad jedną trzecią mniejszą od obowiązujących przepisów;
  • długość przejścia ewakuacyjnego jest ponad dwukrotnie większa od obowiązujących przepisów;
  • w strefach pożarowych ZL I, ZL II lub ZL V lub w obrębie drogi ewakuacyjnej znajdują się łatwo zapalne okładziny ścienne bądź sufitowe;
  • budynek nie posiada wydzielonej ewakuacyjnej klatki schodowej;
  • obiekt nie ma zabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych;
  • brakuje oświetlenia awaryjnego w strefach pożarowych ZL I, ZL II lub ZL V bądź na drodze ewakuacyjnej.

Dlaczego ekspertyza przeciwpożarowa jest tak istotna?

Sporządzenie dokumentu przez doświadczonego rzeczoznawcę ppoż. stanowi jeden z kluczowych wymogów, który umożliwia zapewnienie bezpieczeństwa w modernizowanym obiekcie. Budynki muszą spełniać różne normy w zależności od rozmiaru oraz przeznaczenia pomieszczeń – np. przechowywania substancji łatwopalnych – co przekłada się na konieczność zamontowania określonej ilości czujników oraz środków przeciwdziałania pożarowi. Z tego powodu podczas zmiany charakteru obiektu niezbędne jest dopasowanie konstrukcji do pełnienia przyszłych funkcji. Nie zawsze jednak istnieje realna możliwość przebudowy w celu spełnienia wymogów prawa lub jest ona trudna do osiągnięcia ze względów ekonomicznych. W takim wypadku niezbędne staje się sporządzenie ekspertyzy przeciwpożarowej, która zaproponuje możliwość zamiennych rozwiązań, zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa w obiekcie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj