Podstawowym dokumentem regulującym obowiązki pracodawcy wobec pracownika jest Kodeks Pracy. Obciąża on pracodawcę szeregiem obowiązków, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy czy przestrzegania w zakładzie pracy zasad bezpieczeństwa.

Obowiązki pracodawcy dla pracowników produkcji

Podstawowym dokumentem regulującym obowiązki pracodawcy wobec pracownika jest Kodeks Pracy. Obciąża on pracodawcę szeregiem obowiązków, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy czy przestrzegania w zakładzie pracy zasad bezpieczeństwa. Pracodawca musi zorganizować pracę w w sposób zapewniający odpowiednie warunki. Od niego wymagane jest również zapewnienie przestrzegania przepisów i zasad pracy. Odpowiada on także za zaspokojenie potrzeb w zakresie zapewnienia odpowiednich Środków Ochrony Indywidualnej.

Pracownik produkcji, jest narażony na szereg niebezpieczeństw w miejscu pracy. W zależności od warunków i rodzaju produkcji występuje szereg zagrożeń, które możemy wyeliminować stosując odpowiednie Środki Ochrony Indywidualnej np:

  • wysoki hałas: nauszniki, zatyczki przeciwhałasowe
  • duże zabrudzenie: ubranie robocze, kombinezon ochronny
  • niebezpieczeństwo upadku ciężkich przedmiotów na stopy, przebicia podeszwy ostrym elementem poślizg, buty robocze z podnoskiem i wkładką antyprzebiciową (S3)
  • duże zapylenie, szkodliwe opary: maska przeciwpyłowa, przeciwgazowa z odpowiednimi pochłaniaczami
  • podnoszenie ciężkich elementów: pasy anty przeciążeniowe
  • odpryski ciał stałych i rozbryzgi cieczy: okulary przeciwodpryskowe, gogle
  • ostre narzędzia – narażenie na przecięcie, przekłucie: rękawice antyprzecięciowe, ubranie antyprzepięciowe
  • wymuszona pozycja ciała: odpowiednie przerwy, zmiana pozycji pracymaty anty przeciążeniowe
  • upadek z wysokości, lub przewrócenie się na tym samym poziomie środki do ochrony przed upadkiem

Według kodeksu pracy (art. 207 § 1) obowiązek zapewnienia ŚOI spoczywa na pracodawcy. Bardzo istotne jest by ŚOI spełniały odpowiednie normy, w zależności od warunków jakie występują na danym stanowisku pracy. Ubrania muszą być wygodne nie krępować ruchów, zalecane jest by nie miały wystających elementów. ŚOI muszą być dostosowane do pracownika, do jego wymiarów i jego stanu zdrowia. Istotne jest dobranie ubrań do temperatur i wilgotności na stanowisku pracy. Dopuszcza się zakup używanych ubrań roboczych, jeżeli spełniają one odpowiednie normy, nie dotyczy to bielizny czy butów roboczych. Pranie odzieży roboczej zapewnia pracodawca, lub jeżeli nie ma do tego warunków obowiązek ten jest przerzucany na pracownika po wypłaceniu mu stosownego ekwiwalentu pieniężnego. Należy jednak pamiętać, że niemożliwe jest przerzucenie na pracownika prania, konserwacji i odkażania przedmiotów skażonych.

Bardzo ważnym elementem każdej hali produkcyjnej jest właściwe oznaczenie ciągów komunikacyjnych, jak również stref w których pracownik narażony jest na dane zagrożenie. Nie jest to tylko wymóg stawiany przez przepisy, ale pozwala to również w znacznym stopniu zredukować ryzyko zawodowe. Właściwe oznaczenie hali przypomina o stosowaniu ŚOI, wskazuje również miejsce w którym znajduje się zakładowa apteczka, gaśnica czy droga ewakuacji. Oznakowanie musi być umieszczone w widocznym miejscu, nie może zostać zasłonięte.

Należy pamiętać że służby BHP dążą nieustannie do poprawy bezpieczeństwa i wygody pracowników. Nie można ignorować poleceń przez nie wydawanych, może to skutkować wypadkiem przy pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj